Адвокат Харьков - юридические услуги всех видов
Разрешение споров в Харькове и области: гражданские, семейные, хозяйственные
и административные споры, обжалование постановлений ГАИ. Регистрация в ЕГРПОУ.
Получение свидетельства на торговую марку, товарный знак. Юридические консультации.

тел.: Life:)  (063) 374-43-13,
(066) 744-54-43
, МТС (066) 744-54-43, KyivStar (096) 735-35-76

Голосование

результаты »
Что для Вас важнее?
Деньги
Время
Результат
Имидж

Облако тегов

Загрузка флеш...

Заказать справку о несудимости

Для жителей Украины и иностранцев –  120 грн.

Тел. (063) 374-43-13

Получить срочно справку МВД о несудимости без очередей и личного присутствия.

Заказ на получение справки принимается для лиц, проживающих в любом уголке Украины.

 

подробнее »»

Регистрация ТМ

Регистрация знака на товары или услуги придаст узнаваемости и солидности Вашему бизнесу.

Качественная и быстрая регистрация знака, логотипа, бренда (торговой марки).

Надежная защита Ваших прав интеллектуальной собственности.

 
далее »

Смена КВЭД для ФЛ-П и ООО

Сменить КВЭД

Всего от 250 грн.

далее»

Регистрация юридических лиц

Создание и регистрация юридических лиц

Услуга по абонентскому обслуживанию юридических лиц.

 

далее »

Регистрация СПД

Регистрация предпринимателей в Харькове, Харьковской области, г.Чугуеве под ключ.  Самые низкие цена на услуги по регистрации.

 

далее »

Взыскание алиментов

Развод под ключ без Вашего участия. Дешево и быстро.

Алименты 2014 Украина

Еще дешевле?

Адвокат поможет Вам самостоятельно оформить развод!

 

далее »

Получить вытяг из реестра

Для предприятий и предпринимателей нужно только продиктовать код!

Акция: Цена услуги - 100 грн.

Получить вытяг из реестра В Харькове

Лишение родительских прав

Консультация и надежная защита в суде

Основания для отказа в регистрации ТМ, знака
Главная / Регистрация ТМ, знака / Основания для отказа в регистрации ТМ, знака


В шаблоне обнаружена запрещенная функция
Список найденных запрещенных функций:
class_exists()
PHPShopPrintForma()
forma()

Список разрешенных функций (добавить свою функцию можно в config.ini секция [function]):
if()
else()
switch()
for()
foreach()
echo()
print()
print_r()
array()
chr()
str_replace()
empry()
leftCatal()
isset()
getElementById()
empty()


Стаття 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони

1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
 • офіційні назви держав;
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
 • нагороди та інші відзнаки.
 • Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

 • звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
 • складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
 • є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
 • відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.
 • Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

 • знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
 • фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
 • кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;
 • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

4. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

 • промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
 • прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.