Практика адвоката в сфере взыскания необоснованно приобретенных денежных средств.

В результате правовой работы адвоката (юриста) Ящук Н.А., выступающего на стороне арендатора, расторгнут договор аренды земли и возвращены уплаченные арендатором средства в размере 19615,27 грн.

Адвокат Ящук Н.А. знает, как Вам помочь. Звоните по указанным на сайте телефонам, приходите к нам в офис на консультацию.

Мы находимся в центре Харькова - станция метро «Университет», ул. Сумская, 47, код 358 (серая дверь справа от Медтехники), 1-й этаж.

Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

 

17 червня 2010 р. № 07/1673

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

 

головуючого суддіШвеця В.О.

суддівКривди Д.С.

Олійника В.Ф.

розглянувши касаційну скаргуСмілянської міської ради Черкаської області
на постановуКиївського міжобласного апеляційного господарського
суду від 12.11.09

у справі№ 07/1673

господарського судуЧеркаської області

за позовом“Харківський економіко-правовий університет”

у формі ТОВ

до1.Смілянської міської ради Черкаської області

2.Головного управління державного казначейства в Черкаській області

третя особаВиконавчий комітет смілянської міської ради

пророзірвання договору оренди та стягнення із бюджету коштів

Згідно з Розпорядженням Вищого господарського суду України № 02.03-10/394 від 16 червня 2010 року у зв'язку із відпусткою судді Гоголь Т.Г. для розгляду касаційної скарги у цій справі сформовано колегію суддів у складі: Швеця В.О. (головуючого), Кривди Д.С., Олійника В.Ф.

 

за участю представників сторін від:

позивача: Ящук Н.А. (дов. від 01.02.10),

відповідача: Філатов С.М. (дов. від 30.12.09),

відповідача 2): не з'явилися, належно повідомлені про час та місце розгляду касаційної скарги,

третьої особи: не з'явилися, належно повідомлені про час та місце розгляду касаційної скарги,

 

ВСТАНОВИВ:

ТОВ “Харківський економіко правовий університет” звернулося з позовом до Смілянської міської ради, Головного управління державного казначейства України у Черкаській області про розірвання договору оренди землі та стягнення безпідставно набутих грошових коштів в розмірі 19615,27 грн.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 01.10.09, ухваленим суддею Дорошенко М.В., позовні вимоги задоволено. Рішення вмотивоване посиланнями на статті 24, 32 Закону України "Про оренду землі", статті 762, 796, 1212 Цивільного кодексу України. Суд виходив з того, що перший відповідач в порушення умов договору оренди землі обов"язку щодо передачі в орендне користування позивачу спірної земельної ділянки, площею 1,0239 га по вул. Свердлова, 123 в м. Сміла не виконав, що в силу положень статті 32 Закону України "Про оренду землі" є підставою для розірвання такого договору. Враховуючи те, що орендар сплачував орендну плату за землю, якою фактично не користувався, суд дійшов висновку про підставність повернення вказаних коштів позивачу на підставі статті 1212 Цивільного кодексу України, як безпідставно одержаних.

Київський міжобласний апеляційний господарський суд, колегією суддів у складі: Федорчука Р.В. головуючого, Ткаченка Б.О., Лобаня О.І., постановою від 12.11.09 перевірене рішення місцевого господарського суду залишив без змін з тих же підстав.

Не погоджуючись з винесеними у справі судовими актами, Смілянська міська рада Черкаської області звернулася з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України, в якій просить їх скасувати і прийняти нове рішення, яким в позові відмовити. Касаційна скарга вмотивована доводами щодо порушення судами обох інстанцій приписів статті 188 Господарського кодексу України, статей 651, 1212 Цивільного кодексу України, статей 31, 32 Закону України "Про оренду землі". Крім того, скаржник вказав про помилкове незастосування судами до спірних правовідносин положень Бюджетного кодексу України і Закону України "Про порядок погашення зобов"язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

На адресу Вищого господарського суду України від ТОВ “Харківський економіко-правовий університет” надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому позивач просить оскаржувану постанову апеляційного суду залишити без змін, а касаційну скаргу без задоволення.

Вищий господарський суд України, заслухавши доповідь судді Швеця В.О., пояснення представників сторін, переглянувши матеріали справи та доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування господарськими судами приписів матеріального та процесуального законодавства, відзначає наступне.

Як установлено судами обох інстанцій та підтверджено матеріалам справи, 12.12.02 виконавчим комітетом Смілянської міської ради було прийняте рішення № 933 “Про передачу будівлі міжшкільного навчально-виробничого комбінату навчально-науковому комплексу “Харківського економіко-правового університету” Національного університету внутрішніх справ. На підставі вказаного рішення, 08.01.03 між відділом освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради (орендодавець) та “Харківським економіко-правовим університетом” Національного університету внутрішніх справ (орендар) було укладено договір оренди № 27. За умовами вказаного договору орендодавець зобов'язався передати орендарю, а останній - прийняти в оренду будівлю міжшкільного навчально-виробничого комбінату, розташовану по вул. Свердлова, 123, м. Сміла для розміщення Смілянського факультету (закладу освіти) строком на десять років з 01.12.02 по 01.12.12. Встановлено, що між Смілянською міською радою Черкаської області та ТОВ “Харківський економіко-правовий університет” 28.07.03 було укладено договір оренди земельної ділянки, за умовами якого Смілянська міська рада надала ТОВ “Харківський економіко правовий університет” в оренду строком на 10 років з 01.12.02 по 01.12.12 земельну ділянку, площею 1,0239 га по вул. Свердлова, 123, м. Сміла під будівлю учбового закладу Смілянського факультету “Харківського економіко правового університету”. Вказаний договір був нотаріально посвідчений та зареєстрований в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі за № 88. У звязку із зміною адреси орендованої позивачем будівлі по вул. Свердлова, 123, м. Сміла на вул. Свердлова, 107, м. Сміла, 12.05.05 року відділ освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради і ТОВ “Харківський економіко-правовий університет” виклали договір оренди № 27 від 08.01.03 у новій редакції, а саме вказали нову адресу орендованої будівлі міжшкільного навчально виробничого комбінату вул. Свердлова, 107, м. Сміла та встановили новий розмір орендної плати. Судами попередніх інстанцій установлено та підтверджено матеріалами справи, що 18.01.06 виконавчий комітет Смілянської міської ради прийняв рішення № 30 “Про скасування рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 12.12.02 № 933”. Вказаним рішенням виконавчий комітет Смілянської міської ради скасував своє рішення № 933 “Про передачу в довгострокову оренду будівлю по вул. Свердлова, 107” та зобов'язав відділ освіти міськвиконкому розірвати в односторонньому порядку договір оренди № 27 із змінами та доповненнями від 12.05.05. В подальшому виконавчий комітет Смілянської міської ради 24.01.06 прийняв рішення № 38 “Про оренду будівлі по вул. Свердлова, 107”. Даним рішенням виконавчий комітет Смілянської міської ради вирішив передати будівлю по вул. Свердлова, 107 Харківському національному університету внутрішніх справ для навчання його студентів. 30.01.06 комісією, створеною відділом освіти виконкому Смілянської міської ради без участі позивача був складений акт про прийняття з оренди позивача будівлі міжшкільної навчально-виробничого комбінату по вул. Свердлова 107 в м. Сміла.

Предметом спору у даній справі є вимога ТОВ “Харківський економіко правовий університет” до Смілянської міської ради Черкаської області та Головного управління державного казначейства України у Черкаській області про розірвання договору оренди земельної ділянки від 28.07.03, укладеного між позивачем і першим відповідачем і стягнення на користь позивача 19615,27 грн орендної плати за землю, безпідставно сплаченої позивачем.

Відносини, повязані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про оренду землі”, іншими нормативно - правовими актами та договором оренди землі. Відповідно до статті 1 Закону України “Про оренду землі” оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Закон України "Про оренду землі" визначає підстави і порядок припинення договору оренди землі шляхом його розірвання. Відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Зі змісту статті 32 Закону України “Про оренду землі” вбачається, що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору. Статтею 24 Закону України “Про оренду землі” передбачено зобовязання орендодавця, зокрема орендодавець зобовязаний передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди; не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою.

Судами установлено, що рішенням Господарського суду Черкаської області від 03.05.06 у справі № 07/806а, залишеним без змін постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 05.09.06, за позовом "Харківського економіко-правового університету" у формі ТОВ до Виконкому Смілянської міської ради, визнано нечинним рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 18.01.06 № 30 “Про скасування рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 12.12.02 № 933”. Також встановлено, що рішенням Господарського суду Черкаської області, ухваленим 22.10.07 у справі № 09/2779, залишеним без змін постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 27.12.07, за позовом ТОВ "Харківський економіко-правовий універститет" до Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, Відділу освіти Виконкому Смілянської міської ради та Смілянської міської ради, визнано право оренди на будівлю міжшкільного навчально виробничого комбінату, що розташований за адресою: вул. Свердлова, 107 у м. Сміла за ТОВ “Харківський економіко - правовий університет” на умовах договору оренди від 08.01.03 № 27 у редакції від 12.05.05, а також визнано недійсним договір оренди від 26.12.06, укладений між Харківським національним університетом МВС України та міським відділом освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області, предметом якого є оренда будівлі міжшкільного навчально виробничого комбінату, що знаходиться за адресою вул. Свердлова, 107, м. Сміла.

Задовольняючи позов, суди обох інстанцій виходили з того, що спірна будівля міжшкільного навчально виробничого комбінату, яка розташована по вул. Свердлова, 107 у м. Сміла, ТОВ “Харківський економіко правовий університет” повернута не була. Відтак, суди дійшли висновку, що з 30.01.06 ТОВ “Харківський економіко правовий університет” було позбавлене через незалежні від нього обставини можливості користуватися будівлею міжшкільного навчально виробничого комбінату по вул. Свердлова, 107, м. Сміла, а відповідно і орендованою за договором оренди від 28.07.03 земельною ділянкою, на якій розташована ця будівля, що в силу приписів статті 32 Закону України "Про оренду землі" є підставою для розірвання договору оренди землі. Відповідно до частини 6 статті 762 Цивільного кодексу України наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. Враховуючи викладене, суди дійшли висновку, що орендар спірної земельної ділянки в силу частини 6 статті 762 Цивільного кодексу України був звільнений від орендної плати за землю з 30.01.06. В той же час, суди установили, що також підтверджується матеріалам справи, що позивач з 2006 року сплатив до місцевого бюджету м. Сміла 19 615, 27 грн орендної плати за землю. Відповідно до частини 1 статті 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. З огляду на викладене, колегія суддів погоджується з висновками апеляційного суду про наявність правових підстав для розірвання договору оренди земельної ділянки від 28.07.03 та стягнення з бюджету м. Сміла сплачених позивачем грошових коштів у сумі 19615, 27 грн, як безпідставно набутих. Відтак, апеляційний суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини справи, вирішив спір у відповідності з нормами матеріального права, тому підстави для скасування постанови апеляційного господарського суду відсутні. Згідно з частиною другою статті 1117 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази. Доводи касаційної скарги, не можуть бути підставою для скасування рішень у справі, оскільки спростовуються обставинами встановленими судом. Скаржник в касаційній скарзі вказує і на питання, які стосуються оцінки доказів. Проте, оцінка доказів, на підставі яких суд дійшов висновку про встановлення тих чи інших обставин справи, не віднесена до компетенції касаційної інстанції.

На підставі викладеного, керуючись статтями 1115, 1117, 1119, 11111, 11112 Господарського процесуального кодексу України , суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Смілянської міської ради Черкаської області залишити без задоволення, а постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 12 листопада 2009 року у справі Господарського суду Черкаської області № 07/1673 - без змін.

Постанова набуває чинності з дня її прийняття і не підлягає перегляду у касаційному порядку.

Головуючий суддя В. Швець

Судді: Д. Кривда, В. Олійник

Адвокат Харьков, Украина - юридические услуги: оформить развод, взыскать алименты, раздел имущества, регистрация предприятия, регистрация торговой марки, ренистрация ООО, регистрация ФЛП, семейные споры, лишение родительских прав