Важная информация по уплате сборов при регистрации торговой марки, знака!

Документ, подтверждающий уплату сбора за действия, связанные с охранной знака для товаров и услуг должен содержать все реквизиты, согласно пункта 5 Порядка об уплате сборов. Это важно, так как платежный документ является частью материалов заявки на регистрацию знака и будет проходить формальную экспертизу. Для исключения неточностей желательно формировать платежный документ на украинском языке. 

Обязательные реквизиты для платежного документа:


Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:

  • ім'я (найменування) платника збору;
  • слово «збір»;
  • вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з додатком до цього Порядкусума збору у розмірі, встановленому згідно з додатком до цього Порядку;
  • номер заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, - порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту чи свідоцтва;у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, - код його країни. 

 

Витяг з додатку


               
до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної

                власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року за № 1716

Розміри зборів 

за дії, пов'язані з охороною прав на знак для товарів і  послуг (далі - знак)

 

№ п./п.

Код

збору

Вид збору

Розмір збору,

 в грн.

 

40100 

За подання заявки на знак одним заявником 

1000

 

 

додатково за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -клас) понад один, номер якого зазначено у заявці 

1000

 

 

додатково за подання в заявці кольорового зображення знака 

500

 

 

додатково за кожний клас, номер якого наведено у повідомленні закладу експертизи понад кількість класів, номери якихзазначено у заявці

1500

 

 

додатково за включення до додатково за включення до знака позначення, що відображає назву держави «Україна» 

6000

 

40200 

За подання заявки на знак кількома заявниками

130 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 40100

 

40300 

За подання виділеної заявки на знак

1700

 

40600 

За подання клопотання про продовжування строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на знак

400

 

40700

За ознайомлення з матеріалами заявки на знак

100

 

40800 

За подання заяви про виправлення в заявці на знак помилки, що не є очевидною чи технічною

800

 

40900 

За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини:

 

 

40901 

свого імені (найменування)

100

 

40902

своєї адреси

100

 

40903 

адреси для листування

100

 

40904 

імені свого представника

100

 

40905 

адреси свого представника

100

 

 

додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну

20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 40901-40905

 

41000

За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов’язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини

600

 

41100

За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи

400

 

41200

За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи

400

 

41300

За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони

1000

 

41400

За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак

400

 

41500

За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявою на знак

400

 

41600

За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов’язаних з її поділом

500

 

41700

За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у чорно-білому зображенні за кожний клас

150

 

 

додатково за публікацію кольорового зображення знака

100

 

 

Регистрация знака для товаров и услуг под ключ 

Основания для отказа в регистрации ТМ, знака

Адвокат Харьков, Украина - юридические услуги: оформить развод, взыскать алименты, раздел имущества, регистрация предприятия, регистрация торговой марки, ренистрация ООО, регистрация ФЛП, семейные споры, лишение родительских прав